Kultur är hållbar energi.

Orkaner blåser över världen.
Uttorkade jordar.
Och skyfall.
Sinande brunnar, översvämningar, skogsbränder, glaciärer som tynar bort.
Tsunamis.
Idag staplas miljökatastrofer på hög. Alla är de symptom på ett jordklot som mår dåligt.

Stiftelsen Art for the Globe grundades 2023 av den svenske läkaren Johan Wallin för att bredda insikten om jordens utsatta läge.

Ska förändring ske måste kraftfullare engagemang väckas.

Kan kulturen ta ett ansvar i det arbetet?

Kultur äger kraften att tända insikter, som genererar åsikter, som startar handling.

Art for the Globe menar att kulturen är en outnyttjad energikälla för ökad hållbarhet. Genom god musik, måleri, litteratur, dans, foto, opera och film föds känslor och tankar hos mottagaren – som många gånger är långt kraftfullare än politiska utfästelser och vetenskapliga rapporter. Förmodligen därför att god kultur når våra hjärtan.

Stiftelsen Art for the Globe vill med kulturens hjälp mobilisera en förändringskraft för en hållbar värld. Vi vill bredda insikten. Sätta fler fötter i rörelse.

En betydelsefull del av vårt arbete är Art for the Globe-priset. Ett av Sveriges största kulturpris om minst 500.000 kronor årligen.

Art for the Globe-priset delas ut till humanister, konstnärer av alla slag och organisationer som förmår starta de viktiga nationella samtalen, bredda insikten och bygga förändringskraft för det hållbara jordklotet.

Kultur är hållbar energi.

Orkaner blåser över världen.
Uttorkade jordar.
Och skyfall.
Sinande brunnar, översvämningar, skogsbränder, glaciärer som tynar bort.
Tsunamis.
Idag staplas miljökatastrofer på hög. Alla är de symptom på ett jordklot som mår dåligt.

Stiftelsen Art for the Globe grundades 2023 av den svenske läkaren Johan Wallin för att bredda insikten om jordens utsatta läge.

Ska förändring ske måste kraftfullare engagemang väckas.

Kan kulturen ta ett ansvar i det arbetet?

Kultur äger kraften att tända insikter, som genererar åsikter, som startar handling.

Art for the Globe menar att kulturen är en outnyttjad energikälla för ökad hållbarhet. Genom god musik, måleri, litteratur, dans, foto, opera och film föds känslor och tankar hos mottagaren – som många gånger är långt kraftfullare än politiska utfästelser och vetenskapliga rapporter. Förmodligen därför att god kultur når våra hjärtan.

Stiftelsen Art for the Globe vill med kulturens hjälp mobilisera en förändringskraft för en hållbar värld. Vi vill bredda insikten. Sätta fler fötter i rörelse.

En betydelsefull del av vårt arbete är Art for the Globe-priset. Ett av Sveriges största kulturpris om minst 500.000 kronor årligen.

Art for the Globe-priset delas ut till humanister, konstnärer av alla slag och organisationer som förmår starta de viktiga nationella samtalen, bredda insikten och bygga förändringskraft för det hållbara jordklotet.

sv_SESvenska